Emituje dluhopisy za miliardy, avšak sám, coby dlužník, čelí insolvenčnímu řízení, kde vůči němu věřitelé uplatňují pohledávky v celkové výši 144 000 000 Kč! Nejaktuálnějším případem je dovolání z letošního ledna, ve kterém se dva Bártovi věřitelé snaží domoci svých finančních prostředků a spravedlnosti. Z dokumentu jasně plyne, že Bárta aktuálně nevlastní žádný movitý majetek a soudy opakovaně žádá o osvobození od soudních poplatků. Finanční zdraví podnikatele je tak velmi rozporuplné.

Ani toho se však Bárta nebojí a věrně se drží hesla: „Abys vydělal statisíce, musíš točit miliony.“ Jak navíc ukazuje poslední účetní závěrka Bártovy vlajkové společnosti EMTC Czech a.s. z roku 2017 i s těmi má Bárta problém.

Závazky společnosti EMTC Czech a.s. jejímž prostřednictvím emituje dluhopisy např. pro svůj projekt Lipa Learning, činily ještě loni 406 605 006 Kč! Lze předpokládat, že poměrnou část z toho tvoří právě závazky vůči dluhopisovým investorům. Vlastní kapitál společnosti je přitom – 180 608 000 Kč! Člověk tedy nemusí být zrovna ekonom, aby se základními matematickými počty dopátral, že zde něco nesedí… Dluhopisoví investoři by si měli položit otázku, zda v případě potíží bude společnost schopna své závazky vůči nim splatit a nedopadnou jako investoři do dluhopisů společností iConsulting 4 Companies nebo Triload Invest, kteří dodnes marně čekají na své úspory.

Na aktivity podnikatele Bárty upozorňuje také web Ochranainestoru.cz, kde je dokonce uvedeno, že se Bárta neštítí ani spolupráce s lichváři: „Tomáš Bárta spolupracuje s obviněným advokátem Robertem Vladykou v kauze Via Chem Group, kde docházelo ke zpronevěře peněz přes podnikové dluhopisy! Došlo k tunelování stovek milionů korun a dluhopisoví věřitelé přišli o své úspory. Tomáš Bárta je v blízkém kontaktu s Robertem Vladykou a hrozí zde velké riziko stejného modelu tunelování – prostřednictvím dluhopisů společnosti EMTC. Nenechte se připravit o své investice!

Bárta míří k Nejvyššímu soudu

V lednu letošního roku bylo k Nejvyššímu soudu v Praze podáno dovolání proti usnesení Vrchního soudu z listopadu 2018, ve kterém se věřitelé domáhaní zrušení rozhodnutí soudů nižších instancí a navrácení případu soudu prvního stupně. Jeho předmětem je mj. také nestandardní postup insolvenčního soudu, který původně zamítl insolvenční návrh společnosti Services of Serbin s.r.o., aniž bylo ve věci nařízeno jednání a umožněno věřiteli se vyjádřit ke stanovisku dlužníka, což je samo o sobě nejen v rozporu s právy insolvenčního navrhovatele, ale i se zásadou rovnosti účastníků řízení. Shodně postupoval rovněž odvolací Městský i Vrchní soud, což navíc odporuje běžné rozhodovací praxi.

Jak je v dovolání uvedeno: „Dlužník v rámci svého vyjádření k insolvenčnímu návrhu neosvědčil ani neprokázal, že má dostatek finančních prostředků k zaplacení všech svých splatných závazků ve výši min. 80 mil. Kč.“ Velmi silné pochybnosti o bonitě Tomáše Bárty vzbuzuje také tato věta: „To vše za situace, kdy dlužník je fyzická osoba, nepodnikatel, nedisponující žádným nemovitým, !!! ani bez obtíží zpeněžitelným movitým majetkem a opakovaně žádá soudy o osvobození od soudních poplatků.

Důrazně proto stávající i potenciální investory před těmito neseriózními nabídkami varujeme a doporučujeme jim co nejdříve prověřit bonitu emitenta!