Prašivé dluhopisy

Soud zrušil moratorium EMTC, firma míří do konkursu

Praha, 18. 12. 2019 – Soud zrušil moratorium pro EMTC podnikatele Tomáše Bárty. Důvodem bylo uvedení nepravdivých informací v návrhu na jeho povolení, čímž podle soudu sledoval nepoctivý záměr. Bárta u soudu také připustil, že v hotovosti nosil některým věřitelům desítky milionů. Tím mohlo dojít k porušení zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zkrácení ostatních věřitelů přibližně 70 milionů korun. Městský soud v Praze zrušil moratorium vyhlášené na majetek ...

Kauza EMTC graduje: Věřitelé žádají o vstup státního zastupitelství do řízení, Bárta o oddlužení, až 40 % pohledávek může zůstat neuspokojeno!

Pokračující insolvenční řízení podnikatele Tomáše Bárty a jeho společnosti EMTC - Business s.r.o. vyneslo na povrch nové skutečnosti, díky kterým dluhopisoví investoři dál zůstávají na pochybách. Nejen, že podle hospodářských výsledků za rok 2018 dosahuje společnost ztráty více než 1 miliarda korun, ale s ohledem na možné nepoctivé záměry dlužníka byl jedním z věřitelů podán podnět ke vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení firmy EMTC – Business s.r.o. Podnikatel, mezitím, zažádal o ...

Další krachující dluhopisový emitent – společnost WEBER EU s.r.o. na prahu insolvence

Po společnostech Triload, Sedma Praha, Sponge Factory, Zoot a EMTC se octl v problémech další emitent korporátních dluhopisů. Tentokrát si na businessu s bondy vylámala zuby moravskoslezská firma WEBER EU s.r.o., která vydala nejméně dvě emise dluhopisů o celkovém objemu 16 milionů korun. Krajský soud v Ostravě zahájil se společností v polovině listopadu insolvenční řízení. Desítky investorů tak skončily v nejistotě. Firma WEBER EU s.r.o. vydala přinejmenším dvě emise dluhopisů o celkovém objemu 16 mil. ...

Po Bártovi čelí insolvenci i jeho firma – EMTC-Business s.r.o. dluží miliony

Měsíc poté, kdy byl na podnikatele a dluhopisového emitenta Tomáše Bártu podán insolvenční návrh, čelí insolvenci také jedna z jeho firem EMTC-Business s.r.o. Kvůli hrozícími úpadku, podal návrh na insolvenci sám Tomáš Bárta. Jak z dokumentu plyne, firma má aktuálně 19 věřitelů a závazky v hodnotě 6 520 030 Kč. Firma EMTC-Business s.r.o. fungovala od roku 2018 jako call centrum mateřské společnosti EMTC-Czech a.s., které poskytovala podporu prodeje dluhopisů, což v praxi mj. znamená navolávání potenciálních ...

Českem plave dluhopisová chobotnice

Ostravská společnost ABC Služby s.r.o. je další z řady emitentů, kteří neplní své závazky. V roce 2016 emitovala dluhopisy bez zajištění s 9,1% úrokem a o celkovém objemu 10 mil. korun. Dluhopisy byly splatné v prosinci 2018, avšak podle informací z webu Dluhopisy.cz, prostřednictvím kterého emitent dluhopisy inzeroval, provedení platby dosud nepotvrdil.Výnosy z cenných papírů měly být použity na výstavbu nízkoenergetických domů v Německu, kde měl emitent, údajně, nasmlouvány lukrativní ...