Praha, 22. května 2020 – Městský soud v Praze rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek další z firem podnikatele Tomáše Bárty.  EMTC – Real Estate a.s. nebyla dlouhodobě schopna splácet své závazky ani řešit svůj úpadek reorganizací. Prodejem majetkové podstaty podniku se tak bude insolvenční správce snažit získat prostředky pro alespoň částečné vyplacení Bártových věřitelů.

Soud rozhodl o konkurzu proto, že EMTC – Real Estate nesplnila ani základní zákonné podmínky pro řešení úpadku reorganizací. Její obrat v posledním účetním období nepřesáhl 50 mil korun a ve stálém pracovním poměru zaměstnávala méně než 50 zaměstnanců. Konkurz je tak jedinou možností, jak získat ze zkrachovalé firmy alespoň nějaké prostředky.

Podnikatel nyní musí ve lhůtě 15 dní sestavit a odevzdat seznam svého majetku s uvedením svých dlužníků. Údaje budou následně zveřejněny v Insolvenčním rejstříku a insolvenční správce bude oprávněn majetkovou podstatu zpeněžit ve prospěch věřitelů.

Věřitelé, kteří se dosud nepřihlásili o své pohledávky tak mohou učinit ve lhůtě 2 měsíců prostřednictvím formuláře na webu ministerstva. Ostatní věřitele soud vyzval, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkově majetku. Přezkumné jednání u Městského soudu v Praze bylo nařízeno na 8.září 2020 v 10:00 hodin.

EMTC Real Estate a.s. se od roku 2010 zabývala především pronájmem nemovitostí bytů a nebytových prostor. V době podání insolvenčního návrhu v lednu 2020 měla firma celkem 114 nezajištěných věřitelů a závazky ve výši téměř 40 milionů korun.

V konkurzu již nedávno skončili i další dvě Bártovy firmy EMTC – Business s.r.o. a Lipa Learning s.r.o. „Bylo by zcela logické, aby soud obdobně rozhodl i v případě hlavní firmy Bártovy skupiny EMTC – Czech a.s., která svým věřitelům, z nichž poměrnou část tvoří dluhopisoví investoři a dluží bezmála 1 miliardu korun,“ říká Eliška Skřivanová, tisková mluvčí serveru Rizikovedluhopisy.cz. O řešení jejího úpadku se bude rozhodovat na schůzi věřitelů 24. června 2020.