Insolvenční řízení dluhopisového emitenta Triload Invest s.r.o. graduje. Městský soud v Praze poslal začátkem týdne společnost do konkursu. Desítky milionů dluhopisových věřitelů tak, s největší pravděpodobností, zmizí v nenávratnu. Měsíc srpen je pro investory do těchto cenných papírů obzvláště kritický. Jen před několika málo dny totiž oznámil neschopnost splácet také dluhopisový gigant EMTC.

Do insolvenčního řízení je aktuálně přihlášeno 87 věřitelů, kteří nárokují více jak 50 milionovou částku. To však nemusí být konečné číslo. Věřitelé, kteří dosud své pohledávky nepřihlásili, mají ještě dva měsíce situaci napravit. Lhůta běží od vydání rozhodnutí o úpadku.

„Dlužník tímto vyhovuje výzvě nadepsaného soudu a sděluje, že má za to, že jsou v jeho případě naplněny zákonné znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, a proto žádá, aby byl tento zjištěn a aby byl na jeho majetek prohlášen konkurs,“ stojí ve vyjádření dlužníka zaslaném Městskému soudu v Praze.

Městský soud v Praze zároveň nařídil přezkumné jednání k posouzení přihlášených pohledávek, které stanovil na 21. listopadu. Bezprostředně potom se bude konat schůze věřitelů, jejímž předmětem je, mj. i předložení zprávy o dosavadní hospodářské situaci dlužníka, která bude zásadní pro vypořádání všech věřitelů.

Jednatel společnosti, Robert Krejčí, zároveň čelí dalšímu insolvenčnímu návrhu, podanému přímo na jeho osobu. Ten v dubnu iniciovala společnost Comtimax Czech s.r.o., která po něm nárokuje částku 875 000 Kč. Řízení je aktuálně ve stavu, kdy se čeká na doplnění podání věřitele.

„Společnost Triload Invest vznikla v roce 2013 a od té doby uveřejnila pouze jednu účetní závěrku za tentýž rok. Zjednodušeně řečeno, za celých 6 let existence společnosti neměl nikdo snahu situaci řešit už v samém prvopočátku, kdy její jednatel zanedbal zákonnou povinnost a účetní výkazy nezveřejnil. Absence efektivní páky na nepoctivé podnikatele fakticky přiživuje šedou ekonomiku. Kauza skupiny Triload je jen špičkou ledovce,“ vyjádřila se Eliška Skřivanová ze serveru Rizikovedluhopisy.cz, který dlouhodobě upozorňuje na rizikové emitenty.

Problémová skupina Triload, do které spadají také firmy Triload Invest Alfa s.r.o, Triload Invest Beta s.r.o., Triload Invest Gama s.r.o., Triload Invest Delta s.r.o., Triload Hotel Lučany s.r.o. a další, z nichž některé rovněž samostatně emitovaly dluhopisy bez zajištění a s příslibem až 12% úročení, přestala vyplácet zhruba v polovině loňského roku. Koncem ledna 2019 byl pak na firmu Triload Invest s.r.o. podán insolvenční návrh.