Firma SEDMA – Praha s.r.o. emitovala ještě v loňském roce nezajištěné firemní dluhopisy s 9,1% úrokem a v objemu 22 mil. korun. Koncem března na ni byl však podán insolvenční návrh, v rámci kterého její věřitelé nárokují statisícové částky. Stejně neslavně a v poměrně krátké době, dopadly také společnosti Triload Invest nebo iConsulting4Companies. Nabízí se otázka, kdo další bude následovat?

Výnosy z nezajištěných dluhopisů v nominální hodnotě 50 tis. korun měly být vypláceny 2x ročně. První splátka proběhla v termínu, od srpna 2018 však již emitent nesplácí. Kam se poděly investované prostředky, které měly být použity na realizaci sociálního a rehabilitačního centra, se investoři ptají marně.

Chtěl jsem využít pár svých volných finančních prostředků a dluhopisy firmy Sedma Praha mi přišly zajímavé. Zakoupil jsem si jeden dluhopis a říkal jsem si, jak mám peníze dobře “uložené”. Za 3 měsíce, kdy měla přijít první splátka úroků, jsem si všiml, že žádná nepřišla. Bylo mi to divné, ale myslel jsem si, že došlo k nějakému zpoždění. Po dalším měsíci se stále nic nedělo a v tu chvíli jsem začal uvažovat, zda se nejedná o podvod. Koncem února mělo dojít k další platbě úroků a opět žádné nepřišly,” uvedl jeden z poškozených investorů, pan Jiří K.

Pikantní na celé věci je, že insolvenční návrh podalo Centrum dluhopisů s.r.o., přes které SEDMA – Praha s.r.o. cenné papíry inzerovala. Podle insolvenčního rejstříku si společnost nárokuje pohledávku ve výši necelých 250 000 Kč. Z „režie“ serveru www.dluhopisy.cz, jehož je Centrum dluhopisů s.r.o. provozovatelem, přitom pocházejí také další problémové emise firem Sponge Factory CzechTriload Invest. Poslední rovněž skončila v insolvenci.

Server Rizikovedluhopisy.cz, který na případy neseriózních dluhopisových emitentů dlouhodobě upozorňuje, proto ve věci podal podnět na Českou národní banku, která dohlíží na dodržování pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu:

Pokud jde o Váš podnět související se serverem Dluhopisy.cz, Česká národní banka Vás tímto informuje, že v současné době již prošetřuje činnost společnosti Centrum Dluhopisů s.r.o., se sídlem Dolnokrčská 1966/54, 140 00 Praha 4 – Krč,“ odpověděla mluvčí ČNB, Markéta Fišerová.

Podle emisních podmínek mají investoři možnost po roce od obdržení dluhopisu požádat o tzv. předčasné splacení jistiny i výnosů. Je ovšem otázkou, jak se bude vyvíjet insolvenční řízení, kdo všechno přihlásí své pohledávky, a co všechno bude zahrnuto do tzv. majetkové podstaty dlužníka, aby vůbec bylo z čeho splácet. Emitent se k insolvenčnímu návrhu zatím nevyjádřil a schůzi vlastníků dluhopisů dosud nesvolal.

Firma SEDMA Praha s.r.o. přitom od počátku své existence v roce 1991 nezveřejnila ve Sbírce listin ani jednu účetní závěrku, což je samo o sobě protizákonné. Obdobně na tom byla i řada dalších problémových emitentů, kteří účetní závěrky zveřejňovali nepravidelně, sporadicky nebo vůbec a jejich hospodářské výsledky byly nevalné.

zdroj fotky: Dluhopisy.cz