26. listopadu 2019 – Po společnostech Triload, Sedma Praha, Sponge Factory, Zoot a EMTC se octl v problémech další emitent korporátních dluhopisů. Tentokrát si na businessu s bondy vylámala zuby moravskoslezská firma WEBER EU s.r.o., která vydala nejméně dvě emise dluhopisů o celkovém objemu 16 milionů korun. Krajský soud v Ostravě zahájil se společností v polovině listopadu insolvenční řízení. Desítky investorů tak skončily v nejistotě.

Firma WEBER EU s.r.o. vydala přinejmenším dvě emise dluhopisů o celkovém objemu 16 mil. korun a s úročením 9,10 % ročně. Minimálně od září letošního roku však emitent nesplácí. Peníze investorů měly být použity především na nákup technického vybavení pro rozrůstající se firmu a její novou pobočku. Z veřejně dostupných zdrojů plyne, že zatímco u první emise s názvem Tlakové mytí WEBER 2020 není žádné dodatečné zajištění, u emise Tlakové mytí WEBER II – 2021 podepsal emitent alespoň ručitelské prohlášení.

Na společnost byl skupinou věřitelů podán insolvenční návrh, jemuž soud v polovině listopadu vyhověl a zahájil s dlužníkem insolvenční řízení, do kterého dokonce vstoupilo také Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Děje se tak obvykle v případech, kdy existuje podezření, že se dlužník dopustil trestné činnosti, a proto je nutné ochránit veřejný zájem.

„Podařilo se nám získat int. adresy většiny, ne-li všech vlastníků rozptýlených po celé republice a pokoušíme se o společný postup při hájení svých zájmů,“ vyjádřil se ve spisu jeden z dotčených dluhopisových investorů. Emitent údajně přislíbil svolat schůzi vlastníků dluhopisů, která by se měla konat v Praze. Investoři by tak měli mít možnost domluvit se na dalším postupu.

„Z účetní závěrky za rok 2017 vložené do veřejně dostupného obchodního rejstříku vyplývá, že emitent již v tomto období vykazoval známky předlužení. Firma byla zjevně ve ztrátě, kdy vykázala záporný výsledek hospodaření -970 000 Kč a závazky v hodnotě 2 655 000 Kč. Pakliže má firma záporné výsledky, nemělo by jí být vůbec umožněno emitovat dluhopisy,“ vyjádřila se Eliška Skřivanová ze spotřebitelsko-poradenského webu Rizikovedluhopisy.cz, který před rizikovými emisemi dlouhodobě varuje.

Dluhopisy ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a o celkovém objemu 13 mil. korun emituje také sesterská společnost Plošiny Weber s.r.o. založená teprve letošního roku. Podle aktuálních informací na webu emitenta bylo dosud upsáno 5 830 000 Kč. S ohledem na skutečnost, že mají obě firmy shodného jednatele, se dá očekávat, že také se splácením těchto dluhopisů mohou nastat problémy.