9. ledna 2020 – Do insolvenčního řízení jednatele společnosti EMTC – Czech a.s., Tomáše Bárty, na kterého soud začátkem prosince prohlásil úpadek, nově vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze. Instituce má za úkol především dohlížet na veřejný zájem a detekovat případnou trestnou činnost. Bárta před insolvenčním soudem vypověděl, že v hotovosti hradil dluhy v desítkách milionů korun. Vyplývá to z veřejně dostupných informací v insolvenčním rejstříku.

Městské státní zastupitelství tak, jakožto vedlejší účastník řízení, získá přístup k veškeré dokumentaci a bude mít možnost se např. odvolat proti rozhodnutí insolvenčního soudu. Do insolvenčních sporů instituce obvykle vstupuje, existuje-li podezření na trestnou činnost a za účelem ochrany veřejného zájmu. Podle insolvenčního zákona je státní zastupitelství oprávněno vstupovat do insolvenčního řízení včetně moratoria a incidenčních sporů.

Podnikatel Tomáš Bárta, který svým věřitelům dluží přibližně 134 milionů korun a jeho firma EMTC – Czech a.s. pak dalších téměř 800 milionů korun, je v úpadku od začátku prosince, kdy mu soud zároveň povolil oddlužení, což dává dlužníkům možnost vyhnout se splacení většiny svých závazků. Část věřitelů však pochybuje o poctivém záměru podnikatele, který je podmínkou schválení oddlužení. Bárta před insolvenčním soudem vypověděl, že v hotovosti před prohlášením úpadku hradil věřitelům dluhy ve výši desítek milionů korun. Taková transakce je značně podezřelá, protože tím mohlo dojít k poškození či upřednostnění některých věřitelů. Navíc, jak uvedl soud, došlo by tím k porušení zákona o praní špinavých peněz. Věřitelé proto podali návrh na prohlášení konkursu.

Věřitelé upozorňují mj. na skutečnost, že Bárta převzal osobní ručení za některé pohledávky dluhopisových investorů a vyvolal v nich dojem, že octne-li se společnost ETMC – Czech a.s. ve finančních problémech, o své investice nepřijdou, protože za ně ručí svým majetkem. Je však otázkou, zda nějaký skutečně vlastní. Z veřejně dostupných informací týkajících se Bártových dvou předchozích insolvenčních řízení totiž plyne, že o sobě v jejich průběhu tvrdil, že je nemajetný. Reálný stav majetku dlužníka nyní prověřuje insolvenční správce, JUDr. Jaroslav Brož MJur. Následně soud zveřejní soupis majetkové podstaty dlužníka.