Praha, 17. července 2020 – Městský soud v Praze se zabývá aktuálně největší dluhopisovou kauzou v ČR, kdy skupina EMTC a její jednatel Tomáš Bárta dluží svým věřitelům bezmála 1 miliardu korun. Insolvenční správce ve své zprávě nyní upozornil soud na vážnou skutečnost, že dluhopisový program skupiny EMTC naplňuje znaky tzv. Ponziho schématu, když se jeví, že existující dluhopisy byly opakovaně vypořádány z finančních prostředků získaných skrze další emise dluhopisů.

Insolvenční správce soudu podal rozsáhlou zprávu o svých zjištěních, ve kterých upozorňuje na skutečnosti, ze kterých lze dovodit nepoctivý záměr Tomáše Bárty v rámci jeho insolvenčního řízení. Zaměřil se zejména na získané dokumenty, které jsou relevantní pro rozhodnutí o nepoctivém záměru. Mezi ty patří především smlouvy a dohody o uznání dluhů Tomáše Bárty a další klíčové dokumenty, které byly ukryty v jeho bezpečnostních schránkách. Insolvenční správce ve své zprávě soudu pak zejména zdůrazňuje, že dluhopisový program skupiny EMTC naplňuje znaky Ponziho schématu, tedy podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení. Provozovatel však tyto peníze dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům.

Zásadní problém vidí správce také v tom, že Tomáš Bárta nepodal insolvenční návrh na společnosti skupiny EMTC v době, kdy ještě vykazovaly nějakou činnost a produkovaly hodnoty, ze kterých mohly být uspokojeny nároky věřitelů. S podáním insolvence naopak přišel až ve chvíli, kdy se fakticky jedná o mrtvé entity bez zaměstnanců, majetku či cash-flow, a které tak v podstatě není možné reorganizovat. Vhodnou formou řešení úpadku se tak nabízí konkurz.

Správce také upozorňuje na skutečnost, že ještě v roce 2019, kdy byl Bárta již v úpadku, na sebe přebíral nepřiměřené závazky, které byly hrazeny z prostředků určených na jiné účely. Jednalo se například o pronájmy luxusních kancelářských prostor a jejich nákladné individuální úpravy výrazně přesahující deset milionů korun. Nabírání takto nepřiměřených závazků v době úpadku pak dále prokazuje nepoctivý záměr dlužníka.

Není to navíc poprvé, kdy se insolvenční správce zabývá prokazováním skutečností, které ukazují na nepoctivý záměr v rámci řízení. Ten byl již zjištěn v řízeních skupiny EMTC-Czech a Lipa Learning, kde je Tomáš Bárta statutárním orgánem těchto společností