Přinášíme vám přehled těch nejfrekventovanějších výrazů, s nimiž se jako investoři do dluhopisů určitě setkáte. Zároveň pro vás už nyní chystáme další článek v podobě dluhopisových pojmů pro pokročilé, včetně zajímavostí ze světa jako jsou islámské nebo klokaní obligace. Je tedy opravdu nač se těšit.

Pro začátek je třeba odlišit dvě smluvní strany – investor (vy) a emitent (společnost nebo fyzická osoba, vydávající dluhopisy neboli obligace, původem z angl. bonds – bondy). Dluhopisy můžete nakoupit buď v klasické – tištěné nebo elektronické podobě a lze je dělit na státní, komunální – emitované například obcemi a korporátní/firemní. Často se však stává, že dluhopisy vydávají firmy, kterým odmítla půjčit banka, protože je shledala nebonitními. V takovém případě hovoříme o rizikových/prašivých dluhopisech. Zjednodušeně řečeno, společnost zpracuje navenek zajímavý podnikatelský záměr, na který ovšem nemá finanční prostředky. Vydá proto emisi dluhopisů, které investoři nakoupí pod příslibem vysokého úroku a z investovaných peněz společnost uhradí realizaci podnikatelského záměru – respektive by měla. Nezřídka kdy se totiž stává, že společnost získané peníze použije na umoření dluhů a z kolotoče vydávaných emisí v podstatě žije. Aby investor takové firmě nenaletěl, je dobré sledovat její rating – bonitu. Hodnocení ratingu provádějí specializované společnosti. Krom rizikových dluhopisů se jistě setkáte také s pojmem kurzové riziko. To vás zajímá zejména v případě, že investujete do dluhopisů s pohyblivým úročením, jejichž význam si vysvětlíme později. Kurzovým rizikem se rozumí situace, kdy změna kurzu cizí měny ovlivní hodnotu měny domácí.

Předmětem vaší investice je pak emise dluhopisů – soubor obligací stejného druhu vydaný emitentem. Pokud se bojíte investovat samostatně, můžete své prostředky zhodnotit v rámci podílového fondu, který prostřednictvím investiční společnosti sdružuje finanční prostředky vícero investorů – podílníků. Podílový fond investuje svým jménem a jeho investorům za to náleží podíl vyjádřený podílovým listem.

Každý investor by měl mít na paměti zlaté pravidlo investování – snažit se o co možná nejoptimálnější poměr míry výnosu, rizika a likvidity své investice. Likvidita vyjadřuje, jak snadno lze přeměnit dluhopis zpět na hotovost. Dobrý investor obvykle nesází jen na jednoho koně, ale svoji investici rozloží do několika drobnějších, čímž riziko sníží. Dluhopis lze zakoupit také s diskontem nebo naopak s prémií. V případě diskontu vám emitent prodá dluhopis za nižší cenu (se slevou), než je jeho nominální hodnota. V případě prémie vám emitent dluhopis prodá za cenu vyšší.

Tomu se říká diverzifikace. Investiční horizont je naopak období, po které hodlá investor dluhopisy držet. Každá z obligací disponuje tzv. ISIN – dvanáctimístným číslem, které označuje danou emisi. Dluhopisy mají nominální/jmenovitou hodnotu, za kterou investor cenný papír nakoupí. Běžným výnosem je pak poměr tržní ceny obligace a hodnoty vyplaceného ročního kuponu – jeho výše se odvíjí od sjednaného úroku. V tomto případě hovoříme o kuponovém dluhopisu, opakem je bezkuponový dluhopis nebo také dluhopis s nulovým kuponem. Existuje například i dluhopis s pohyblivým úročením, kdy má emitent možnost přizpůsobovat úrokovou sazbu pravidelně vyplácených ročních kuponů situaci na trhu (inflaci atd.). Termín spread pak vyjadřuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zakoupeného dluhopisu.

Důležitá je také časová terminologie. Sem náleží pojmy jako datum vypořádání, ke kterému je investor povinen převést finanční prostředky za nákup dluhopisů emitentovi a ten je naopak povinen investorovi postoupit nabyté dluhopisy. Dále datum splatnosti/maturity – datum výplaty nominální hodnoty dluhopisu.

Stejně jako s ostatními cennými papíry, také s dluhopisy se dá spekulovat. V tomto případě se vám bude hodit pojem medvědí strategie, kde se spekuluje na pokles ceny dluhopisu, naopak v případě býčí strategie se spekuluje na její růst. Pokud tedy vývoj trhu naznačuje, že hodnota dané dluhopisové emise bude stoupat, je výhodné investovat do jejího nákupu, jelikož její cena logicky vzroste. Naopak, pokud lze očekávat pokles ceny vámi již zakoupené emise, je nejvyšší čas dluhopisy odprodat. Spotem se rozumí promptní obchod, kdy je třeba dluhopisy prodat rychle, ať už s vidinou vysokého výnosu nebo ve snaze vyvarovat se budoucích ztrát.

S trochou nadsázky se dá říci, že jsou dluhopisy jakousi sofistikovanou formou směnek, kdy je investor v pozici věřitele a emitent v pozici dlužníka. Jakkoli to zní zvláštně, jsou však dluhopisy bank, státu a bonitních firem aktuálně jednou z nejbezpečnějších investic.