3. listopadu 2022 – Při uzavírání jakékoli smlouvy v běžném životě je dobré vědět, co vlastně podepisujeme. Kdo se nechá odradit malým písmem nebo dlouhými odstavci nezáživné právnické mluvy, může být po čase překvapen, k čemu se to vlastně zavázal. Při nákupu podnikových dluhopisů je seznámení s podmínkami investice nutnou součástí života. K tomu ve světě korporátních bondů slouží prospekt dluhopisu.

Dokument často o více než 100 stranách obsahuje podrobné informace o firmě, její organizační struktuře a o jejím hospodaření. Další důležitou součástí prospektu jsou také emisní podmínky, které popisují například způsob výplaty úroku, okolnosti splacení dluhopisu a také sadu podmínek, které se firma vydávající dluhopisy zavazuje dodržovat. Často obsahuje limit pro další zadlužování, závazek dluhopisy přihlásit k obchodování na burze anebo také právo firmy dluhopisy předčasně splatit. Jak už to tak v životě bývá, někdy se smluvní podmínky obrátí v náš prospěch, někdy naopak skřípeme zuby, když se nám smluvní ustanovení zrovna nehodí.

Celý článek Martina Kutaje, portfolio manažera investiční společnosti J&T čtěte zde.