Praha, 22.června 2020 – Společnost Midea, která provozuje e-shop s hračkami Bejbynet.cz, vyhlásila bankrot. Firma nebyla kvůli své předluženosti schopna udržet financování provozu e-shopu a dostát závazkům vůči svým věřitelům. Celkově dluží téměř 68 milionů korun.

Midea přitom vydala dluhopisy v celkové nominální hodnotě 25 milionů teprve v minulém roce. Investory lákala na atraktivní 8% úrok se splatností v roce 2022. Chtěla tak získat finanční prostředky na nákup hraček do skladu a svůj další rozvoj.

Již na počátku letošního roku se však dostala do fatálních finančních problémů, takže nebyla schopna ani vyplatit úrok z dluhopisů, který byl splatný ke dni 15.2. 2020. V tento moment se na náš portál začali obracet první investoři s obavami, že o své investované prostředky přijdou. Obavy byly umocněny i tím, že společnost tento krok nijak nevysvětlila, a naopak přestala na jejich dotazy reagovat.

Důvody objasňuje Midea až v insolvenčním návrhu, kde jako hlavní příčinu svých potíží s cashflow uvádí krok UniCredit Bank, která společnosti bez udání důvodů zesplatnila kontokorentní úvěr. Nadto řešení vzniklé situace údajně významně narušila epidemie Covid-19 a s tím související pokles poptávky po hračkářském zboží.

Midea má totiž v současné době přes 200 věřitelů, jejichž nezajištěné pohledávky po lhůtě splatnosti činí částku ve výši 67 901 621 Kč. Nejsilnějšími institucionálními věřiteli jsou banky (mimo UniCreditu ještě Česká spořitelna a Komerční banka), kterým dohromady dluží cca. 30 milionů korun.

Peníze desítek drobných investorů, kteří do rozvoje hračkářství investovali mnohdy své celoživotní úspory jsou ve velkém ohrožení. O své pohledávky se mohou přihlásit v právě probíhajícím insolvečním řízení u Městského soudu v Praze.

Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je zveřejněn na adrese (https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR) a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) včetně pokynů pro jejich vyplnění spolu se vzorově vyplněným formulářem. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. Přihláška včetně příloh se podává soudu dvojmo.