Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovaný a netrpělivě očekávaný dokument Scorecard korporátních dluhopisů, který loni v dubnu publikovalo k odborné konzultaci. Dokument následně připomínkovala řada významných institucí, jejichž podněty ministerstvo zohlednilo. K aktualizované verzi přibil také podrobný návod, jak se zorientovat ve finančních výkazech a kalkulačka skóre.

„Účelem Scorecardu je poskytnout retailovým investorům, kteří nejsou příliš zkušení v investování do korporátních dluhopisů, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení emitenta a emitovaných dluhopisů,“ uvádí ministerstvo, podle kterého se do předběžné konzultace zapojilo více jak 20 renomovaných subjektů, včetně Asociace pro kapitálový trh České republiky, ČNB, Vysoké školy finanční a správní a poradensko-spotřebitelského portálu Rizikovedluhopisy.cz.

Ministerstvo, v rámci dokumentu, zároveň zveřejnilo Desatero varovných signálů investování do korporátních dluhopisů, kam patří například silně negativní zprávy v médiích, nedostupné webové stránky emitenta, nedostupnost finančních výkazů, rostoucí zadluženost nebo výrok auditora s výhradou. Hned v úvodu je navíc k dispozici Základní postupový diagram, podle kterého má potenciální investor možnost jednoduše posoudit, zda má vůbec smysl se investicí dále zabývat a přistupovat k samotnému výpočtu skóre. Pokud tedy např. emitent pravidelně nezveřejňuje finanční výkazy, měl by být automaticky vyřazen. Následně se zvlášť posuzují korporátní dluhopisy s ratingem a bez ratingu.

„Do budoucna se neočekává, že by se Scorecard stal dokumentem legislativní povahy, nicméně některé jeho prvky by v budoucnu mohly být přítomny v opatřeních legislativní povahy,“ uzavírá ministerstvo v rámci svého vyhodnocení k veřejné konzultaci.

V závěru dokumentu nalezne potenciální investor řadu užitečných odkazů a informací, jak se k datům rozhodným pro výpočet skóre, dostat. „Ministerstvo odvedlo kus práce. K dokumentu máme jen jednu drobnou připomínku týkající se povinnosti uveřejňovat výkazy. Pro úplnost bychom specifikovali termíny, do kdy musí subjekty výkazy na rejstříkový soud zaslat. Může se jednat o záležitost až několika měsíců, tak abychom se vyvarovali zbytečným nedorozuměním,“ vyjádřila se jedna z respondentek, Eliška Skřivanová z webu Rizikovedluhopisy.cz.

Odborná veřejnost má nyní do konce března prostor dokument znovu připomínkovat, což by mělo vést k vytvoření finální verze určené široké veřejnosti.