Česká národní banka je nejvyšší autoritou tuzemského finančního trhu. Dohlíží na banky, stejně jako další finanční instituce a pochopitelně i na emitenty dluhopisů. Toho využívají finanční šmejdi a jako jeden z argumentů, který by vás měl před investicí uklidnit, uvádějí, že emisi schválila Česká národní banka. 

Skutečnost, že má společnost – emitent schválený prospekt dluhopisu od České národní banky, některé firmy rády využívají jako prodejní argument. Ve skutečnosti tím pouze prokázaly, že do prospektu vložily veškeré nezbytné informace k posouzení schopnosti dostát svým závazkům,” vysvětluje pro web Investujeme.cz jeho šéfredaktor a ekonom Petr Zámečník.

Jinými slovy, ČNB kontroluje pouze formální náležitosti prospektu, nijak ale neposuzuje samotný podnikatelský projekt. Prospekt pak řada společností využívá zároveň jako levný marketingový nástroj.

Centrální banka nezkoumá jestli projekt, na který jsou peníze z emise dluhopisu určeny, dává ekonomický smysl, ani neprověřuje kredibilitu emitenta. ČNB jde o to, aby měl investor maximum možných dat potřebných pro svoje rozhodnutí. Veřejná nabídka tak sice dává investorům dostatečné množství informací, ovšem schválený prospekt ČNB není zárukou, že daný dluhopis je kvalitní,” vysvětluje pro web E15.cz Michal Valentík, investiční ředitel společnosti Broker Trust.

Sama Česká národní banka na svých stránkách potenciální investory nabádá k tomu, aby si o emitentovi dluhopisů sami zjistili co nejvíc informací:

Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje.

ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.

Pokud se vám někdo snaží vlichotit tvrzením, že emisi dluhopisu schválila Česká národní banka, snaží se vás pravděpodobně zmanipulovat! Mějte na paměti, že ČNB kontroluje pouze formální aspekty emise nikoliv kvalitu podnikatelského záměru, na který od vás chce emitent půjčit peníze.