Zatímco české mediální vody čeří kauza dluhopisové EMTC a jejího jednatele, Tomáše Bárty, který během pěti let vydal dluhopisy v enormní hodnotě 1,7 mld. korun a nyní nesplácí, další dluhopisová kauza na sebe zřejmě nenechá dlouho čekat. Podnikatel Miroslav Jirsa a jeho společnosti Petlas CZ a Hope – Stav si dokonce již vysloužily tučné pokuty od ČNB a dle investorů rovněž nesplácejí. Podnikatel však vydával dluhopisy s přemrštěným úrokem také prostřednictvím řady dalších firem, které lze rovněž označit za nebonitní.  

Společnosti, ve kterých je Miroslav Jirsa jednatelem nebo v nich nějakým způsobem figuroval, přitom emitovaly dluhopisy bez ratingu a zjištění za nejméně 207 000 000 Kč. Asi nejznámější z nich, Petlas CZ, postupně vydala několik emisí dluhopisů E-mobility, Eko2019, Petlas CZ nebo např. Rent Vision, které lze bez sebemenších pochyb označit za prašivé. Firma navíc do obchodního rejstříku nevložila od svého vzniku v roce 2013 jedinou účetní závěrku, což je protizákonné. Společnost je rovněž evidována jako nespolehlivý plátce DPH.

Na podzim 2019 udělila ČNB společnosti Petlas CZ pokutu ve výši 400 000 Kč. Důvodem byla hlavně skutečnost, že celková předpokládána hodnota emitovaných dluhopisů činila více, než zákonných 1 mil EUR. Společnost se tak dopustila přestupku podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Stejně skončila také firma Hope – Stav s.r.o., kde už nefiguroval pouze Miroslav Jirsa, ale také Lukáš Krameš, který je rovněž statutárním orgánem společnosti Britex Trade s.r.o., dříve Spice Space s.r.o., jež budou zmíněny v návaznosti.

Společnost Hope – Stav s.r.o. založená v roce 1997 emitovala např. dluhopisy Senior Trend s 9% úrokem a v objemu 25 mil. Kč nebo dluhopisy Ecosenior. Obě měly navenek poutavý příběh, který se pojil s pomocí seniorům např. prostřednictvím pronájmu elektrických skútrů a vozíků pro seniory a osoby s omezenou mobilitou. Společnost Hope – Stav sice veobchodním rejstříku účetní závěrku za rok 2018 zveřejnila, avšak s nulovým hospodářským výsledkem.

Již zmíněná společnost Spice Space s.r.o. emitovala dluhopisy sérií Invest2019 a Pohoda2019 o celkovém objemu 5 mil. Kč. Dluhopisy bylo možno zakoupit online na stejnojmenných webových stránkách, které jsou však aktuálně nefunkční. Také tato společnost pravidelně nezveřejňuje účetní výkazy. Poslední dostupná je účetní závěrka z roku 2017, kde je výsledek hospodaření 0 Kč.

Další z Jirsových firem, kde rovněž figuroval Lukáš Krameš, ale současně také Michal Kábrt, jehož jméno je v Živnostenském rejstříku uvedeno ve spojitosti s neuvěřitelnými 50 společnostmi, je Direkto s.r.o. založená v roce 2015. Společnost emitovala např. dluhopisy Direct Profit o objemu 25 mil. Kč nebo Impuls2019, které se názvem nápadně podobají emisím firmy Spice Space s.r.o. Hospodářský výsledek firmy Direkto s.r.o. za rok 2018 je navíc ztrátový a činí minus téměř 7 mil. Kč.

Obdobně je na tom také další neplatící společnost Grand Koil s.r.o. založená v roce 2016, která vydala dluhopisy v objemu 25 mil. Kč, rovněž s 9% úrokem, jenž je totožný téměř pro všechny emise skupiny. Stejně jako společnost Petlas CZ pak od svého vzniku nevložila do obchodního rejstříku jedinou účetní závěrku.

A konečně zde máme společnost Capital for You s.r.o. založenou v roce 2015, jejímž jednatelem byl již zmíněný Michal Kábrt. Společnost emitovala dluhopisy s 9% úrokem o objemu 22 mil. Kč, které skončily taktéž nesplacené.

Někteří z uvedených emitentů přitom získávali investory tak, že je vystavovali masové inzerci v podobě např. rozsáhlé a nevyžádané e-mailové nabídky, tzv. spamu nebo placené inzerce na různých webových portálech.

„Pokud již vlastníte dluhopisy některé ze zmíněných společností, doporučujeme neprodleně podat trestní oznámení,“ vyjádřila se Eliška Skřivanová z webu Rizikovedluhopisy.cz, který před problémovými emitenty dlouhodobě varuje. A dodává: „Podobné jednání vykazuje všechny znaky tzv. profesionálních dlužníků. Nebála bych se dokonce použít pojem organizovaný zločin, ale o tom nechť rozhodnou orgány činné v trestním řízení, případně soud.“

Miroslav Jirsa měl už dříve problémy se zákonem. Byl obviněn z několika trestných činů, včetně podvodu. Nakonec si však od soudu odnesl jen podmínku v souvislosti s krachem cestovní kanceláře Kvaizbo, která vznikla v roce 2000 a rok na to neměla na úhradu povinného pojistného.

Ke kauze se vyjádřil i renomovaný web dTest
„Pokud se společnost ocitla v prodlení s vyplacením výnosů o více než 7 dní, byla povinna svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Pokud společnost výnosy nevyplatila ani ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne splatnosti, může schůze vlastníků dluhopisů rozhodnout o povinnosti společnosti splatit předčasně všechny dluhopisy. Tyto částky se stávají splatnými nejpozději 120. den od přijetí rozhodnutí.  Je-li společnost v prodlení s výplatou výnosů, je vhodné ji vyzvat k plnění prostřednictvím předžalobní výzvy. Nedojde-li ani tak ze strany společnosti k nápravě, bude vhodné vyhledat služeb advokáta a svého práva se případně domáhat soudní cestou.“