15. září 2020 – Městský soud v Praze prohlásil konkurz na majetek skupiny EMTC-Czech podnikatele Tomáše Bárty. Definitivně tak rozhodl o způsobu řešení v aktuálně největší dluhopisové kauze v Česku. Do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 854 věřitelů. Jejich pohledávky jsou ve výši téměř 1,8 miliardy korun.

Prohlášením konkurzu tak přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou skupiny plně do rukou insolvenčního správce Jaroslava Brože. Ten již dříve k úpadku společnosti uvedl, že „o reorganizaci dlužníka nelze vůbec uvažovat“. Společnost je totiž podle něj zcela nefunkční, nemá žádné zaměstnance a nevykazuje žádnou činnost, která by generovala jakékoliv tržby. Problematické je už samotné účetnictví firmy, které nezpracovalo řádnou účetní uzávěrku za rok 2019, ani mimořádnou účetní uzávěrku před rozhodnutím o úpadku. Skupina již není ani v reálném provozu. Adresa, kterou skupina uvádí je pouze virtuálním sídlem a fyzicky se tam nikdo nenachází.

Rozhodnutí soudu předcházelo přezkumné jednání, na kterém došlo ke shrnutí dosavadního průběhu insolvenčního řízení, do kterého se přihlásilo celkem 854 věřitelů, přičemž celková výše jejich pohledávek činí 1 795 137 022 Kč. Podstatnou část z nich tvoří právě investoři do dluhopisů, které EMTC vydávala. Šance na jejich vypořádání je ale zcela mizivá. Dosavadní výši majetkové podstaty skupiny EMTC odhaduje insolvenční správce na 2 miliony korun. Výuková aplikace Lipa learning, na kterou Bárta lákal dluhopisové investory, bude totiž zahrnuta do insolvenčního řízení společnosti Lipa Learning, s.r.o., která je mimochodem také v úpadku.

V konkurzu skončili nedávno i další firmy ze skupiny EMTC podnikatele Tomáše Bárty. Jedná se o společnosti EMTC – Real Estate a.s., EMTC – Business s.r.o. K tomu, aby řešil jeho úpadek konkurzem, vyzval v srpnu 2020 soud také samotný Bárta, který čelí insolvenčnímu řízení také na vlastní osobu.