Insolvenční řízení dluhopisového emitenta Triload Invest běží již čtvrtým měsícem. Investoři v něm nárokují téměř padesáti milionovou sumu, ze které však, s největší pravděpodobností, uvidí pouhý zlomek. Průběh řízení komplikuje také minimální součinnost emitenta a snaha o vyvádění majetku, a to i navzdory předběžnému opatření, které soud ve věci vydal.

Problémová skupina Triload, do které spadají firmy Triload Invest s.r.o., Triload Invest Alfa s.r.o, Triload Invest Beta s.r.o., Triload Invest Gama s.r.o., Triload Ivnest Delta s.r.o., Triload Hotel Lučany s.r.o. a další, z nichž některé samostatně emitovaly dluhopisy, přestala svým investorům, obchodním partnerům a zaměstnancům vyplácet zhruba v polovině loňského roku.

Na společnost Triload Invest s.r.o. byly následně podány dva insolvenční návrhy, jeden z iniciativy bývalé zaměstnankyně na podzim loňského roku a další v lednu roku letošního. Do insolvence je aktuálně přihlášeno na 69 pohledávek, z nichž poměrnou část tvoří právě dluhopisoví věřitelé, kteří dohromady nárokují částku téměř 50 milionů korun.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2019 bylo navíc vydáno předběžné opatření na majetek dlužníka, protože docházelo k opakovaným pokusům o vyvedení majetku z majetkové podstaty. Jednatel společnosti, Robert Krejčí, se tak za necelých 13,5 milionů pokoušel zpeněžit například Hotel Lučany aj. nemovitosti.

Situace se má tak, že běží insolvence. Insolvenční správce p. JUDr. Langmeier žádá o součinnost věřitelů, stěžuje si soudu na nedostatek spolupráce (nyní už skoro žádnou) dlužníka, že mu dává neúplné informace o svých závazcích atd. Pan Krejčí mu dal seznam věřitelů a nejen já, ale i další tam vůbec nejsme. Navíc chtěl prodat v aukcích majetek, co ještě vlastní (jinak už tam žádná hodnota nebude). Jedná se o pozemky a nemovitosti. Po prodeji by nejspíše zmizel i s penězi neznámo kam. Proto insolvenční správce požádal dražebníky, aby dražby stopli. Navíc p. Krejčí buď nekomunikuje, částečně nebo se jedná o nesmyslné odpovědi. Na jasné otázky nedává žádnou odpověď. Ohání se vstupem nového investora, a přitom si myslíme, že nikoho nemá. Už by ho jinak dávno představil,vyjádřil své znepokojení jeden z poškozených dluhopisových investorů.

Dlužník od zahájení insolvenčního řízení neposkytuje součinnost soudu. Předběžnému insolvenčnímu správci od jeho ustanovení poskytuje součinnost velmi omezeně, v poslední době již vůbec. Přestože předběžný insolvenční správce opakovaně dlužníka žádal o zpřístupnění nebo předání účetnictví, toto se do dnešního dne nestalo,“ zní z vyjádření předběžného insolvenčního správce, JUDr. Jana Langmeiera, z počátku května.

Jak se portálu Rizikovedluhopisy.cz, který na kauzu jako první upozornil, povedlo zjistit, na jednu stranu emitent ve svém dopise věřitelům ze dne 8. 2. 2019 tvrdil, že navázal spolupráci s novým investorem a je připraven začít plnit svůj původní obchodní plán, na stranu druhou však o měsíc později zaslal Městskému soudu vyjádření, ve kterém sám sobě protiřečil tím, že požádal soud o dalších 30 dní na nalezení vhodného investora.

Postup emitenta považujeme, od počátku, za účelový a všem věřitelům důrazně doporučujeme podat trestní oznámení. V rámci trestního řízení pak mohou uplatnit náhradu vzniklé škody. Není důvod čekat na závěr insolvenčního řízení. Obě podání mohou běžet současně. Investoři si tím zvýší pravděpodobnost alespoň nějakého zadostiučinění,“ uvedla Eliška Skřivanová, tisková mluvčí webu Rizikovedluhopisy.cz.