Akcionáři společnosti Clever Monitor se rozhodli odvolat z funkce jednatele Lukáše Hakoše. Učinili tak na základě informací, týkajících se jeho nevyjasněných finančních závazků vůči jednateli společnosti Cargonet s.r.o Pavlu Novákovi.

Lukáš Hakoš uzavřel jménem společnosti smlouvu, o níž akcionáře ani vedení společnosti neinformoval. Plnění dle smlouvy bylo však poskytnuto přímo jemu jakožto fyzické osobě, nikoli společnosti Clever Monitor s.r.o. Společnost tak o celé záležitosti nevěděla až do února letošního roku. Poté, co se vedení společnosti Clever Monitor dozvědělo o dluhu Lukáše Hakoše vůči panu Novákovi, aktivně přistoupilo k řešení situace. Panu Novákovi bylo nabídnuto několik variant k nalezení smírného řešení. Pan Novák ale o vrácení dluhu s panem Hakošem nejedná a vydírá představitele Clever Monitor s.r.o. emaily a sms, toto jeho jednání je předmětem šetření Policie ČR.

Společnost Clever Monitor prohlašuje, že nemá s těmito aktivitami svého jednatele nic společného. Důrazně se ohrazuje i vůči mediálním aktivitám pana Pavla Nováka, které poškozují dobré jméno společnosti Clever Monitor. Společnost Clever Monitor je v článcích webu Faei.cz spojována s dluhem Lukáše Hakoše a také s úmyslným nadhodnocováním účetních výkazů, což ji hrubě poškozuje a odvolává Lukáše Hakoše z pozice jednatele společnosti do doby, než se vše vyjasní. V případě, že se informace uvedené v článcích prokáží jako pravdivé, odvolání Lukáše Hakoše bude definitivní, neboť obdobné jednání se absolutně neslučuje s hodnotami a myšlenkami společnosti Clever Monitor a nemůže být tolerováno u žádného člena managementu.

O společnosti: Společnost Clever Monitor vyvíjí software pro marketingovou automatizaci Clever AIM, který umožňuje středním a velkým společnostem aktivně komunikovat se svými stávajícími zákazníky a automatizovat široké spektrum marketingových aktivit. Působí po celém světě, a kromě Prahy má kanceláře i v New Yorku, Paříži, Dubaji nebo v Singapuru.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Clever Monitor