Praha, 29. června 2020 – Městský soud v Praze prohlásil konkurz na společnost Midea, která je provozovatelem e-shopu Bejbynet. Společnost vydala v minulém roce dluhopisy v nominální hodnotě 25 milionů korun, nebyla však schopna vyplatit ani první úrok. Insolvenční správce Lee Louda se bude snažit vymoci alespoň část prostředků, které do projektu vložili převážně drobní investoři.

Společnost Midea lákala investory na atraktivní 8% úrok se splatností v roce 2022. Chtěla tak získat finanční prostředky na nákup hraček do skladu a svůj další rozvoj. Problém však přišel již v únoru letošního roku, kdy firma nebyla schopna vyplatit ani první dluhopisový úrok splatný k 15.2. 2020, což byl první signál, že peníze investorů jsou v ohrožení.

On-line hračkářství má nyní celkem 200 věřitelů. Podstatnou část z nich tvoří drobní držitelé dluhopisů, kteří do projektu investovali částky v desítkách až stovkách tisíc korun. Celkový objem nezajištěných pohledávek po lhůtě splatnosti je ve výši téměř 68 milionů korun (67 901 621 Kč). Nejsilnějšími institucionálními věřiteli jsou banky (Unicredit, Česká spořitelna a Komerční banka), kterým dohromady dluží cca. 30 milionů korun.

Městský soud v Praze nyní potvrdil úpadek společnosti Midea a na její majetek vyhlásil konkurz. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky tak mohou učinit do 24.8. 2020. K později podaným přihláškám soud nepřihlíží a zůstanou v rámci insolvenčního řízení automaticky neuspokojeny.

Termín přezkumného jednání, na kterém bude posuzována relevance jednotlivých přihlášek byl stanoven na 21.9. 2020. Ve stejný termín se bude konat i schůze věřitelů.

Insolvenčním správcem byl soudem stanoven Lee Louda. Ten musí do konce srpna 2020 soudu předložit seznam přihlášených pohledávek, aby mohl být zveřejněn nejpozději 15 dnů před konáním přezkumného jednání.

Lee Louda je patrně nejznámějším insolvenčním správcem v Česku. Patří do skupiny správců se zvláštním povolením, kteří mohou vést insolvence firem s obratem nad 100 milionů korun. Věhlas si získal především řízením insolvence důlní společnosti OKD, kde balancoval mezi zájmy státu a skupiny NRW.  Nebo insolvencí developerské společnosti Rezidence Kavčí hory, kdy dokázal prosadit konkurz, na úkor reorganizace prosazované kontroverzní finanční skupinou Natland, se kterou tehdy vedl ostrý spor.