Dluhopis bývá označován za jednu z nejbezpečnějších investic. Odborníci se ovšem shodují, že není všechno zlato, co se třpytí. Důležité také je, abyste odvětví, do kterého investujete, rozuměli a neřídili se pouze výší úroku. Vaší investici totiž může ovlivnit řada faktorů od politiky, přes ekonomický vývoj na světových trzích. Tomu všemu je nutné věnovat náležitou pozornost. Zde je našich sedm základních kroků na vaší cestě k bezpečné dluhopisové investici, abyste nenaletěli finančním šmejdům a nepřišli o pracně nastřádané úspory.

1 Dluhopis je půjčka, jste připraveni stát se věřitelem?

Na ulici také nepůjčíte každému, kdo o to požádá. Stejně přistupujte i k nákupu dluhopisů. Zejména tzv. firemní dluhopisy bez ratingu a zajištění mohou být značně rizikové. Vyvarujte se také pochybných telefonických nabídek, které slibují závratné zhodnocení úspor. Uzavírání smluv v hodnotě až několika set tisíc korun po telefonu je, přinejmenším, neetické. Detailně si prostudujte emisní podmínky, případně dluhopisový prospekt, pokud je emitent jeho držitelem. V těchto dokumentech najdete klíčové informace pro vaše rozhodnutí o investici.

2 Dluhopisy ano, ale jen ty zajištěné!

Zajištění je vaše ochrana. Existuje ho několik druhů od movitého či nemovitého majetku emitenta, přes ručitele, agenta pro zajištění až po tzv. kovenant. Konkrétní typ zajištění, resp. skutečnost, zda jsou dluhopisy vůbec nějakým způsobem zajištěny, upravují emisní podmínky. Toto mějte vždy na paměti a o způsob zajištění se zajímejte na prvním místě! Pokud naletíte podvodníkům, nemáte se na koho obrátit. Pozici věřitele totiž přijímáte dobrovolně.

3 Pozor na podřízené dluhopisy

Podřízené dluhopisy se navenek tváří jako dluhopisy klasické ovšem jen do doby, než se emitent dostane do likvidace nebo konkursu. Pro investora to znamená, že jeho pohledávky budou uspokojeny až po uspokojení všech ostatních pohledávek bez ohledu na to, zda vznikly po jím zrealizovaném nákupu dluhopisů, tedy jsou chronologicky v pořadí za ním.

4 Vysoký výnos = vysoké riziko!

Sedmi nebo i deseti procentní úrok vypadá na první pohled lákavě. Nezapomínejte ale, že výše úroku zpravidla odráží míru rizikovosti investice. Jinými slovy, pokud se průměrné úročení dluhopisových investic na trhu pohybuje např. pod 5 %, jakékoli vyšší úročení je určitým způsobem nestandardní. Při investování do dluhopisů se proto raději držte při zemi a zaměřte se na prověřené firmy. Dlouhodobě se vám to vyplatí.

5 ČNB vás neochrání

Někteří emitenti se rádi ohánějí tvrzením, že emisi schválila Česká národní banka. Ta ale kontroluje pouze formální náležitosti prospektu, který si emitent sám zhotoví. To, jestli daný podnikatelský plán dává smysl nebo emitent vykazuje známky předlužení, ČNB nezajímá! Firmu si proto důkladně prolustrujte v obchodním rejstříku. Veškeré podstatné informace naleznete v účetní závěrce, kterou mají firmy povinnost každoročně zveřejňovat. Pakliže tak nečiní, jednají protizákonně.

6 Dluhopis musí být likvidní!

Pokud je dluhopis, který kupujete, likvidní, nebudete mít problém ho, v případě nutnosti, prodat někomu jinému a získat svoje peníze zpět ještě před uplynutím doby splatnosti. Emisní podmínky sice zpravidla umožňují převod dluhopisů na třetí osobu nebo tzv. předčasné splacení emitentem, ale pozor, předčasné splacení bývá možné až ve chvíli, kdy emitent z nějakého důvodu neplní závazky – pokud např. emitent vstoupí do likvidace nebo soud rozhodne o jeho úpadku.

7 Investici konzultujte s odborníkem

V případě, že se v problematice investování do korporátních dluhopisů příliš neorientujete, doporučujeme váš záměr konzultovat s bankéřem nebo investičním poradcem. Jen pozor na to, aby byl skutečně nezávislý a měl k investičnímu poradenství potřebnou licenci. To platí i co se týče různých inzertních dluhopisových portálů. Pamatujte, že většina z nich není oprávněna vám poskytovat kvalifikované investiční poradenství, mohou jen inzerovat jednotlivé emise dluhopisů. Seznam licencovaných obchodníků s cennými papíry je dohledatelný pod tímto odkazem.