MF představilo novou metodiku Scorecard korporátních dluhopisů pro drobné a nezkušené investory. Server Rizikovedluhopisy.cz ji otestoval na celkem čtyřech emitentech s platným dluhopisovým prospektem vydaným od počátku roku. Dle zjištěných výsledků je patrné, že při investování do korporátních musejí investoři velmi obezřetní.

Server Rizikovedluhopisy.cz otestoval na celkem 4 společnostech, které v roce 2020 obdržely prospekt od ČNB, novou metodiku ministerstva financí k posouzení rizikovosti dluhopisů bez ratingu. Využil k tomu tzv. kalkulačky skóre, kterou ministerstvo spolu s dokumentem zveřejnilo. Dva ze subjektů – Garanční systém finančního trhu a HELSKE SUSTAINED HPC a.s. jsou držiteli základního prospektu, zatímco IVORY ENERGY a.s. a PARTNERS FINANCIAL SERVICE a.s. disponují tzv. unijním prospektem pro růst, jenž je zjednodušenou formou dluhopisového prospektu, určenou pro drobnější emitenty.

Ze srovnání nejlépe vyšla společnost PARTNERS FINANCIAL SERVICE a.s. emitující dluhopisy o objemu 150 mil. Kč, která dosáhla skóre 8,5 z celkových 19 bodů a spadá tak do kategorie „středně konzervativní investice spojená se středně vysokým rizikem“. Druhá skončila společnost IVORY ENERGY a.s. se svojí stamilionovou emisí. Společnost dosáhla skóre 5 bodů, tedy „spekulativní investice spojená s vyšším rizikem. Společnost v budoucnu může čelit nepříznivým vlivům a neschopnosti dostát svým závazkům.“ Firma však vykázala záporný hospodářský výsledek. Garanční systém finančního trhu s maximálním objemem nesplacených dluhopisů 100 mil. Kč bohužel nebylo možno posoudit. I přes zveřejněné hospodářské výsledky a další pozitivní hodnoty totiž subjekt nevykázal žádné tržby zboží, výrobků ani služeb. Kalkulátor skóre pak při vkládání nuly zobrazoval chybovou hlášku. Jako potenciálně nejproblémovější se ukázala společnost HELSKE SUSTAINED HPC a.s. účelově založená v říjnu 2019 pro vydávání dluhopisů. Získané finanční prostředky hodlá investovat do výstavby sítě domovů sociálních služeb pro seniory. V rámci pětiletého dluhopisového programu je přitom oprávněna emitovat až do výše 1,4 mld. korun. Pro absenci finančních výkazů a relevantních údajů o hospodaření však nebylo možné skóre u této společnosti spočítat.

Z celkem 4 subjektů tedy dosáhl uspokojivého výsledku pouze jeden. Na nejvyšší skóre, definované jako „poměrně konzervativní investice s nízkým rizikem“ pak žádný. Přínos metodiky je však nesporný. Poukazuje totiž na skutečnost, jak nesmírně rizikové je prostředí investic do korporátních dluhopisů, které je určeno pouze zkušeným investorům.

Případů prašivých dluhopisů přibývá

Aktuálně největším případem, ve kterém až tisíce investorů s největší pravděpodobností přijdou o stovky milionů, je společnost EMTC – Czech a.s. podnikatele Tomáše Bárty, která ještě v první polovině loňského roku emitovala dluhopisy na vývoj výukové mobilní aplikace pro děti. Nyní nesplácí a je proti ní vedeno insolvenční řízení. Společnosti přitom také pravidelně nezveřejňovala účetní výkazy nebo jen s velkým zpožděním tak, že investoři v rozhodný okamžik neměli možnost objektivně posoudit rizikovost investice. Investorům tak chyběly důležité informace, které by ukázaly, že celá skupina EMTC směřuje ke krachu.