22. března 2020 – Městský soud v Praze rozhodl o úpadku EMTC – Czech a.s. kvůli nesplácení jejích závazků. Podle informací z insolvenčního rejstříku do insolvenčního řízení zamířily i dceřiné společnosti EMTC – GLA, EMTC – Servis a EMTC – Real Estate. Soud nyní zvažuje další řešení úpadku, tedy konkurs nebo reorganizaci společnosti EMTC – Czech, která svým věřitelům, z nichž poměrnou část tvoří dluhopisoví investoři, dluží bezmála 1 miliardu korun.

K reorganizaci lze přistoupit, jestliže celkový obrat dlužníka činil alespoň 50 mil. korun nebo zaměstnává alespoň 50 zaměstnanců. Reorganizační plán musí být navíc schválen alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a polovinou všech nezajištěných věřitelů. Bártova EMTC sice dosáhla obratu 72 774 mil. korun (viz účetní závěrka za 2018), někteří věřitelé se však k reorganizačnímu plánu staví skepticky. Vidí v něm snahu podnikatele vyhnout se odpovědnosti.

EMTC nelze srovnávat se ZOOT

EMTC zdaleka nedosahuje takovými tržbami a hmotným majetkem, kterými disponovala společnost Zoot a.s., jež dosahovala téměř stejných dluhů a reorganizační plán jí byl schválen loni touto dobou. Na rozdíl od EMTC měl totiž Zoot více, jak miliardové tržby (EMTC pouze 18,5 mil. korun viz účetní závěrka za 2018) a hmotný majetek společnosti atakoval hranici 60 mil. (EMTC pouhých 3,3 mil. korun). Zatímco věřitelé Zootu dosáhli, v rámci reorganizace, na refundaci v podobě 10 % svých pohledávek, u EMTC půjde spíše o jednotky procent.

Dá se předpokládat, že způsob řešení úpadku, tedy zda soud přistoupí k reorganizaci či konkursu, vyplyne z červnové schůze věřitelů konané bezprostředně po přezkumném jednání dne 24. 6. v 10:00 v Národním domě na Vinohradech. Předmětem schůze má být také případné zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.

Mobilní aplikace za miliardu?

Bártova EMTC tak může nabídnout pouze hypotetickou částku, na kterou byla oceněna mobilní aplikace Lipa Learning, jejíž vývoj, údajně, dluhopisoví investoři financovali. S každým dalším měsícem a rokem, kdy dochází k prudkému rozvoji informačních technologií, ale konkurence schopnost aplikace spíše klesá. Mimoto nyní, v době počínající hospodářské krize, se její lukrativní zpeněžení rovná spíše výhře v loterii. S ohledem na skutečnost, že Městský soud v Praze navíc v únoru rozhodl, že Tomáš Bárta nemá nárok na 10% podíl ve společnosti Bohemia Energy, bude uspokojení pohledávek věřitelů jen velmi problematické. Za jediné reálné řešení tak lze považovat konkurs.

Obstavený majetek a dozor státního zastupitelství

Podnikatel i jeho společnost mají aktuálně obstavený majetek z nařízení soudu, který koncem února vydal předběžné opatření. Veškerá oprávnění nakládat se soukromými i firemními účty tak přešla na insolvenčního správce Jaroslava Brože. Na průběh insolvenčního řízení společnosti EMTC – Czech a.s. a dalších ze skupiny, navíc dohlíží Městské státní zastupitelství v Praze, které má za úkol detekovat případnou trestnou činnost.

EMTC – Czech a.s. dluží svým věřitelům téměř 800 mil. Kč, sám Bárta pak více jak 134 mil. Kč, který se navíc osobně ručil za část upsaných dluhopisů. Městský soud v Praze již poslal do konkurzu další dvě z Bártových společností EMTC – Business s.r.o.Lipa Learning s.r.o.