Souhrnné údaje o situaci na českém dluhopisovém trhu chybí. Evidenci ČNB podléhají pouze emise nad 1 milion eur, které musejí být opatřeny platným dluhopisovým prospektem. Těch bylo od začátku roku schváleno 19 v celkovém objemu téměř 55 miliard korun. Server Rizikovedluhopisy.cz, který dlouhodobě upozorňuje na případy rizikových a podvodných emisí, proto připravil jejich srovnání. Výsledky jsou alarmující.

Emitenti byli srovnávání podle veřejně dostupných kritérií jako je datum vzniku společnosti, výše základního kapitálu, vlastního kapitálu, cizích zdrojů, hospodářského výsledku, maximálního objemu dluhopisů, dále výše úroků, existence zajištění a zda se jedná o dluhopisy podřízené či nikoli. Informace byly čerpány z Databáze schválených dluhopisových prospektů České národní banky a ze Sbírky listin.

Z výsledků plyne, že žádná z hodnocených firem nedisponuje ratingem některé z renomovaných společností jako např. Moody´s, Standard & Poor´s nebo Fitch a převážná většina dluhopisů není zajištěna. To v praxi znamená, že pokud emitent zbankrotuje, investoři své finanční prostředky už, pravděpodobně, nikdy neuvidí.

V celkovém srovnání se nejlépe umístily dvě společnosti, o kterých se dá říci, že mají odpovídající poměr závazků vůči vlastnímu kapitálu a hospodářskému výsledku. První z nich, EBM Partner a.s., dosáhla, při maximálním objemu emitovaných dluhopisů v hodnotě 1 mld. Kč, hospodářského výsledku 192 647 000 Kč. Hodnota vlastního kapitálu společnosti činí 185 875 000 Kč, oproti cizím zdrojům neboli závazkům, ve výši 54 153 000 Kč. Další bonitní společností je Premiot Group a.s. s maximálním objemem emitovaných dluhopisů ve výši 500 mil. Kč, která dosáhla hospodářského výsledku 1 011 000 Kč. Hodnota vlastního kapitálu společnosti činí 53 544 000 Kč, oproti cizím zdrojům ve výši 17 997 000 Kč.

Nejhůře naopak dopadla firemní skupina EMTC kontroverzního podnikatele Tomáše Bárty, která vykazuje největší zadlužení ze všech hodnocených subjektů, enormních 650 403 000 Kč. Lze usuzovat, že převážnou část tvoří právě závazky vůči dluhopisovým investorům. Hospodářský výsledek skupiny je navíc ztrátový – 10 541 000 Kč, stejně jako hodnota vlastního kapitálu – 271 359 000 Kč. ČNB přitom podnikateli schválila prospekt, který jej opravňuje k emitování dluhopisů až do výše 3 mld. Kč! Společnost se tak, de facto, pohybuje na hranici existence a jakýkoli negativní vývoj na kapitálovém trhu, pro ni a její investory může mít fatální následky.

Prospekt ČNB vaše investice neochrání

Skutečnost, že ČNB prospekt schválila, tak v praxi nemá žádnou vypovídací hodnotu. Banka totiž dokument zkoumá pouze po formální stránce, tedy z hlediska úplnosti požadovaných informací, které by měly podávat přehled o situaci emitenta. Banka ale, paradoxně, neposuzuje správnost těchto údajů, reálnost uvedeného podnikatelského záměru, důvěryhodnost emitenta, ani jeho bonitu, tedy finanční zdraví a návratnost investice.

Jak dále plyne ze srovnání, například společnost THE REMARKABLES a.s. dokonce ani nesplnila zákonnou povinnost a neuveřejnila ve Sbírce listin účetní závěrku za 2017. Minimálně v tomto případě by bylo nasnadě, aby ČNB podobným hříšníkům buď prospekt vůbec neschválila nebo pozastavila jeho platnost, dokud emitent veškeré dokumenty do Sbírky listin řádně nedoplní.

Situaci má alespoň částečně řešit nová metodika Scorecard korporátních dluhopisů pro nezkušené a konzervativní investory, kteří si budou moci sami jednoduše vyhodnotit rizikovost emitenta. Metodiku měla až do 15. května možnost připomínkovat odborná veřejnost. Nyní ministerstvo připravuje její finální podobu.

Novou metodiku jsme, v rámci zachování objektivity, otestovali na emitentovi, který z našeho srovnání vyšel nejhůře, tedy na společnosti EMTC-Czech a.s., jejíž hospodářský výsledek je ztrátový dokonce několik let po sobě. Z vyhodnocení dosaženého počtu bodů plyne, že dluhopisy firmy EMTC spadají do kategorie 6,5 – 0 bodů, tedy velmi spekulativní investice, u které se očekává zhoršení podmínek nebo bankrot dlužníka a jeho neschopnost splatit své závazky. Ministerstvo tuto vysoce rizikovou kategorii doporučuje jen velmi dynamickým investorům,“ uvádí Eliška Skřivanová, tisková mluvčí serveru Rizikovedluhopisy.cz

Obecně se navíc doporučuje investovat do cenných papírů společností, které mají alespoň desetiletou historii, tedy měly možnost projít všemi fázemi hospodářského cyklu. Toto kritérium však splňuje pouze 5 z 19 společností. Téměř polovina srovnávaných firem navíc vznikla ani ne před dvěma lety. Je tedy otázkou, zda má existence prospektu vůbec nějaký smysl. Jeho zpracování totiž vyžaduje velkou administrativní náročnost nejen na straně emitenta, ale také České národní banky, přitom efekt, který dokument přináší, je ve výsledku téměř nulový.