Podle průzkumu serveru Rizikovedluhopisy.cz, který vychází z nové metodiky ministerstva financí Scorecard korporátních dluhopisů vyplynulo, že 39 % firem, kterým ČNB schválila dluhopisový prospekt, spadá do nejnižší kategorie vysoce rizikových investic.

Server Rizikovedluhopisy.cz otestoval na subjektech emitující dluhopisy novou metodiku ministerstva financí k posouzení rizikovosti dluhopisů bez ratingu. Využil k tomu tzv. kalkulačky skóre, kterou ministerstvo spolu s dokumentem zveřejnilo. Na základě výpočtu skóre pak ministerstvo financí rozlišuje 5 kategorií emitentů dle rizikovosti investice do jejich dluhopisů.

Celých 39 % emitentů se umístilo v nejnižší a současně nejrizikovější kategorii 0 – 3,5 bodu „velmi spekulativní investice s vysokým rizikem“. Naopak na nejvyšší kategorii 15,5 – 19 bodů „poměrně konzervativní investice s nízkým rizikem, ovšem za cenu nižšího výnosu“, nedosáhl ani jeden z hodnocených subjektů. Pouze 7 % společností pak dosáhlo na druhou nejvyšší kategorii 11,5 – 15 bodů, tedy „stále relativně konzervativní investice s lehkou náchylností na nepříznivé podmínky“, mezi nimi například Finep Hloubětín a.s. nebo Sazka Group a.s.

Kompletní přehled rizikovosti emitentů

„Dle zjištěných výsledků je tedy zřejmé, že při investování do korporátních dluhopisů musejí být investoři velmi obezřetní. Investice tohoto typu jsou vhodné pouze pro zkušené investory,“ vyjádřila se Eliška Skřivanová ze serveru Rizikovedluhopisy.cz, který před rizikovými emisemi dlouhodobě varuje.

Případů prašivých dluhopisů přibývá

Nejaktuálnějším případem, ve kterém až tisíce investorů s největší pravděpodobností přijdou o stovky milionů, je společnost EMTC – Czech a.s. podnikatele Tomáše Bárty, která ještě v první polovině loňského roku emitovala dluhopisy na vývoj výukové mobilní aplikace pro děti. Nyní nesplácí a je proti ní vedeno insolvenční řízení, ve kterém jí bylo zamítnuto moratorium. Důvodem bylo uvedení nepravdivých informací v návrhu na jeho povolení, čímž Bárta podle soudu sledoval nepoctivý záměr. Bárta u soudu také připustil, že v hotovosti nosil některým věřitelům desítky milionů. Tím mohl porušit zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zkrátit ostatní věřitele přibližně 70 milionů korun. Věřitelé v současné době žádají rovněž o zpětvzetí povolení oddlužení a následné vyhlášení konkurzu na majetek podnikatele, který navíc osobně ručí za část pohledávek dluhopisových investorů. Na jednu ze společností skupiny – EMTC Business s.r.o. byl již prohlášen konkurs.

Podrobnosti na:

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/verejna-konzultace–scorecard-korporatni-37189