Analýza poradensko-spotřebitelského serveru Rizikovedluhopisy.cz odhalila, že množství firem emitující korporátní dluhopisy v řádech miliard korun dlouhodobě neplní základní zákonné povinnosti. Konkrétně neuveřejňují účetní závěrky, ačkoli jim to ukládá zákon. Potenciální investor tak nemá šanci z veřejně dostupných zdrojů zjistit ani výsledek hospodaření, ani poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů a dozvědět se, zda je společnost zisková či ztrátová. Ekonomické ukazatele nezveřejňuje více jak dvě třetiny českých firem, mezi nimi také řada emitentů rizikových a tzv. „prašivých“ dluhopisů.  

Podle zjištění serveru Rizikovedluhopisy.cz patří mezi společnosti, které emitují dluhopisy za miliardy korun i ty, které neplní základní zákonnou povinnost stanovenou Novelou zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., a tedy nezveřejňují účetní závěrku, případně zprávu auditora a výroční zprávu. Jedná se přitom o zásadní ekonomické ukazatele, které dokládají finanční zdraví společnosti. Za tento správní delikt firmám hrozí pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. Praxe rejstříkových soudů je však taková, že firmu vyzvou k nápravě, a pokud tak neučiní, udělí pokutu 100 000 Kč, případně nařídí likvidaci. Povinnost zveřejnit dokumentaci mají, dle zákona, všechny účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku.

Stav, kdy firmy emitující korporátní dluhopisy porušují tuto elementární zákonnou povinnost, je alarmující. Nelze předpokládat, že jde pouze o opomenutí či neznalost zákona. Máme důvodné podezření, že se jedná o zlý úmysl s cílem zatajit aktuální ekonomickou situaci a získat od spotřebitelů miliardy korun“ uvádí Eliška Skřivanová, tisková mluvčí serveru Rizikovedluhopisy.cz, který spotřebitelům radí, jak nenaletět tzv. finančním šmejdům. „Pokud firma nemá ve sbírce uveřejněné účetní závěrky, výroční zprávy nebo zprávy auditora, mělo by to být pro potenciální drobné investory varování,“ dodává.

Svou zákonnou povinnost neplní např. min. dvě společnosti emitující dluhopisy přes Centrum Dluhopisů s.r.o., provozovatele serveru Dluhopisy.cz a nezveřejnují ekonomické ukazatele. Jednou z nich je společnost Start Up Bydlení v.o.s. Daniela Petrušky, která se zabývá výstavbou a prodejem nemovitostí. Ještě v září tohoto roku společnost nabízela dluhopisy s 8% úrokem o celkovém objemu 25 mil. Kč. Od roku 2015 však nezveřejnila jakékoli informace dokládající přehled o jejím hospodaření. Ve Sbírce listin lze dohledat pouze zakladatelské dokumenty.

Také dluhopisy společnosti SOVINVEST s.r.o. určené k nákupu a rekonstrukci rodinných domů a úročené 8,1 %, mohou být do značné míry rizikové. Společnost totiž od roku 2014 nezveřejnila ekonomické ukazatele, které by dokládaly její finanční zdraví. Pochybnosti vyvolává také celkový objem emise, který činí 6 000 000 Kč. Emitent prostřednictvím webu Dluhopisy.cz uvádí, že finanční prostředky slouží k „nákupu a rekonstrukci 3 rodinných domů v Moravskoslezském kraji“. Při aktuálních cenách nemovitostí a stavebních prací se tato částka jeví nereálně. Na webu Dluhopisy.cz se dále uvádí: „Emitent vlastní dva stavební pozemky a bude vlastnit i nemovitosti nakoupené z prostředků z dluhopisů. Ty následně zrekonstruuje a prodá se ziskem.“ Podle řady odborníků však ceny nemovitostí již dosáhly svého maxima a očekává se spíše jejich stagnace. Lze si jen těžko přestavit, že rekonstrukce takového rozsahu bude do budoucna zisková, a pokud, pravděpodobně na úkor kvality použitého stavebního materiálu.

Podle údajů ČNB byly jen za loňský rok emitovány korporátní dluhopisy v celkové hodnotě 378 miliard Kč! S firmami, které programově nezveřejňují klíčové ekonomické ukazatele a výsledky svého hospodaření, však v žádném případě nedoporučujeme obchodovat. Z našeho pohledu se jedná o rizikové emitenty,“ uvádí Skřivanová.

Rovněž společnost PETLAS s.r.o. podnikatele Miroslava Jirsy, která emituje dluhopisy s názvem E-mobility, se zveřejňování dokumentace ve Sbírce listin od roku 2015 vyhýbá.

Firmy mají rok na to se pokutám vyhnout

Od uložení pokuty za nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy firmy nepřímo chrání ustanovení § 21a ZoÚ, kde se uvádí: „Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku (subjektivní lhůta) ode dne, kdy se o něm dozvěděl (nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán – objektivní lhůta).”

Protože v současné době neexistuje žádný aktivní kontrolní mechanismus, jak si na firmy porušující pravidla došlápnout, řada těchto deliktů zůstává bez postihu. Soudy se o nich totiž nedozví a nestihnout zahájit řízení ve stanovené lhůtě. Na vině je zejména přetíženost soudů a laxní postoj firem, který tak přispívá k netransparentnosti a prohlubování korupčního prostředí.