Na společnost Triload Invest s.r.o., která nabízela nereálné úročení až 12 % a již jednou na podzim loňského roku čelila insolvenčnímu řízení, byl ve středu znovu podán insolvenční návrh. O svoji pohledávku se přihlásila bývalá zaměstnankyně společnosti. Z návrhu však vyplývá, že minimálně k dalším třem věřitelům, včetně jednoho dluhopisového investora, má společnost nemalé finanční závazky přesahující hodnotu 1,7 milionu korun!

S pochybnostmi o finančním zdraví emitenta přišel nedávno spotřebitelský server Rizikovedluhopisy.cz, na který se začali obracet investoři společnosti Triload Invest s.r.o. s prosbou o pomoc.

Investice nám byla doporučena léty prověřeným finančním poradcem, neměly jsme pochybnost o její bezpečnosti. Slíbené výnosy emitent 2x vyplatil v termínu, další výnos opakovaně sliboval vyplatit. Nevyplatil nic, přestal komunikovat. Nereaguje na emaily, telefony nezvedá, recepce žádnou osobní návštěvu nepřipustí, poštu nepřebírá,“sdělila serveru dcera jedné z investorek, paní Bohdana Reksoprodjo.

Její matka od společnosti Triload Invest s.r.o. v září 2017 zakoupila dluhopisy s 12% výnosem v hodnotě 500 000 Kč. Výnosy měly být vypláceny kvartálně. V červnu 2018 ale rodina obdržela informaci, že se výplata o 14 dní zpozdí. Peníze však po uplynutí této lhůty nepřišly a následně ani jistina o jejíž navrácení rodina požádala.

Serveru Rizkovedluhopisy.cz se nedávno podařilo získat vyjádření jednatele společnosti, Roberta Krejčího: „Ano je pravda, že došlo ke zdržení, ale tvrzení klientů, že nekomunikujeme, nebo ještě další se nezakládají na pravdě. K Vašemu dotazu poznamenám, že na řešení se intenzivně pracuje a bude v dohledné době předloženo.“ Na konkrétní dotazy severu vůči kolika investorům má dosud nesplacené závazky, kdy hodlá své věřitele vyplatit, v jaké celkové hodnotě byly dluhopisy prodány, proč neuveřejňuje povinné finanční výkazy, a jak bylo s prostředky investorů naloženo, jednatel společnosti neodpověděl.

Na co si dát pozor

Většina problematických firem, do jejichž dluhopisů je rizikové investovat, nezveřejňuje své ekonomické ukazatele jako je účetní závěrka s výsledkem hospodaření a přehledy aktiv a pasiv, ač je toto jednání nezákonné!