16. března 2021 – Tomáš Bárta se už nikdy nestane spoluvlastníkem ve společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. s 10 % podílem. Mnohaletý právní spor a nárok na obchodní podíl ukončil konkurz vyhlášený na majetek Tomáše Bárty a jeho zkrachovalého dluhopisového imperia EMTC.

Obchodní podíl byl insolvenčním správcem zahrnut do insolvenčního řízení s Tomášem Bártou v květnu 2020. Městský soud v Praze pak prohlásil konkurz na Bártův majetek 14.9.2020.

Podle Zákona o obchodních korporacích (§ 206, odst. 3) platí, že pokud podíl zahrnutý do majetkové podstaty společníka není zpeněžen do 6 měsíců od prohlášení konkurzu, nastanou účinky, jako při vystoupení společníka ze společnosti. Tato lhůta vypršela 15.3.2021.

„Spor s panem Bártou o podíl v Bohemia Energy dnešním dnem definitivně skončil. Původní podíl se mění na tzv. uvolněný a naše společnost s ním naloží zákonem předvídaným způsobem.“ uvádí Hana Novotná, mluvčí společnosti Bohemia Energy. Pan Bárta, pokud by se svou žalobou i případně uspěl, může do budoucna už jen nárokovat finanční vypořádání, jehož výše je závislá mj. i na výsledcích sporů o zvýšení základního kapitálu. „V každém případě by však výše vypořádacího podílu podle pravidel stanovených již v roce 2011 neměla činit více než 1% vlastního kapitálu Bohemia Energy“ doplnila Hana Novotná.