Společnosti EMTC – Czech a.s. podnikatele Tomáše Bárty, která již několik let emituje dluhopisy bez ratingu a zajištění, byl Českou národní bankou schválen další dluhopisový prospekt. Dokument firmu, v rámci desetiletého dluhopisového programu, opravňuje k emitování dluhopisů až do výše 3 miliardy Kč. To vše navzdory skutečnosti, že firma již dříve dostala od ČNB pokutu ve výši 600 000 Kč a její hospodářské výsledky jsou dlouhodobě nevalné. Podle auditora navíc hrozí EMTC neschopnost splatit stávající dluhopisy v objemu přes půl miliardy korun. Právě tyto závazky má zřejmě Bárta v úmyslu kompenzovat další emisí dluhopisů.

Na základě dluhopisového programu z roku 2017 je Bárta oprávněn vydávat jednotlivé emise dluhopisů v celkové hodnotě 3 miliardy Kč. Podle mezitímní účetní závěrky k 30. červnu 2018, je však společnost EMTC ztrátová. Zatímco v polovině 2017 činil hospodářský výsledek společnosti 38 074 000 , po roce vykazuje alarmující ztrátu -69 988 000 Kč.

Ke dni 31. ledna 2019 evidoval emitent celkové neuhrazené dluhy ve výši 619 476 333,41 Kč, z nichž neuhrazené dluhy po splatnosti činily 18 635 345,50 Kč,“ uvádí aktuální prospekt.

Podle Bárty je zvyšující se záporná hodnota vlastního kapitálu plánovaná, protože se skupina EMTC – Czech a.s. stále nachází v investiční fázi rozvoje softwarového projektu Lipa Learning. Tuto skutečnost však Bárta opakuje již několik let. Záporné hospodaření společnosti a fakt, že Bárta spoléhá pouze na svůj vlajkový projekt, ukazuje, že riziko nesplacení dluhopisů je značné, což potvrzuje i samotný prospekt: „Se stávajícím zadlužení emitenta je spojeno riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů“. Celková hodnota vydaných a nesplacených dluhopisů ke dni vydání prospektu přitom činí 542 904 000 Kč.

Za těchto okolností investorům doporučujeme zvýšenou obezřetnost. Emitent může několik měsíců, dokonce i let vyplácet bez větších obtíží, ale stačí jediný problém, ať již na straně emitenta nebo např. v důsledku vývoje na softwarových či finančních trzích a může to mít na společnost i její investory, likvidační dopad,” uvádí Eliška Skřivanová z webu Rizikovedluhopisy.cz